Styrelse för AIK Fotboll AB Robert Falck, Styrelseordförande Född: 1962. I styrelsen sedan 2019. Yrke: VD Målerifakta. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening, ledamot Norrenergi AB, ledamot Paskaia AB, ledamot Robert Falck AB, suppleant Natural Numbers AB. Utbildning: Lärarhögskolan.

211

Om det finns minst två styrelseledamöter måste en ordförande väljas. Detta görs av styrelsen. Publika aktiebolag måste också ha en VD som också utses av 

Född 1966. Utbildning Civilekonom, Örebro universitet. Övriga nuvarande befattningar Verksam som rådgivare och konsult inom Ekonomi, Redovisning och Finans och styrelseledamot i TagMaster AB Telia Companys styrelse består av nio bolagsstämmovalda medlemmar, vilka väljs för ett år i taget, samt tre svenska arbetstagarrepresentanter. Lars-Johan Jarnheimer valdes till styrelsens ordförande vid den extra bolagsstämman 2019. Styrelseledamot . Född 1951, Tf Verkställande Direktör och Koncernchef i Catella AB sedan maj 2020.

  1. Att tömma cacheminnet
  2. Leverkirurgi sahlgrenska

Caroline Berg, Styrelseordförande sedan mars 2015 och ledamot av styrelsen sedan 2014. Caroline är också ordförande för Martin & Servera och Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier samt för stiftelsen The Global Village. Styrelse Här kan du se alla registrerade medlemmar i styrelsen för EQT AB. Exekutiva befattningar Sinding, Christian Otto (48 år) Extern verkställande direktör Callerström, Caspar Mats Andreas (48 år, Stockholm ) Extern vice verkställande direktör Erika Rönnquist Hoh. Född: 1965 Ledamot sedan: 2020 Nuvarande befattning: Koncernchef och VD Tengbomgruppen AB (interim) Styrelseuppdrag:- Tidigare befattningar: VD Lowell Sverige AB (fd Lindorff), VD Lindorff Sverige AB, VD Assessio AB, VD Aktiv Kapital Norden (Sverige, Norge, Finland, Danmark), VD Aktiv Kapital Sverige AB, Affärsområdeschef Proffice AB, COO Proffice AB Styrelsen i AB Bostäder utses av Lidköpings kommunfullmäktige och speglar den politiska representationen i kommunen. Styrelsen består totalt av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. Utöver den politiskt tillsatta styrelsen tillsätter arbetstagarorganisationerna två ledamöter … Styrelse. Jan Åström.

The Board of Directors of Volvo Car AB consists of 14 members, including three employee representatives. Volvo Car AB is the parent company in Volvo Car Group.

Född 1972. Styrelseordförande från 2017 och styrelseledamot sedan 2010.

Styrelse ab

Styrelseordförande i Sandvik AB 1983–2002. Styrelsens sekreterare. Åsa Thunman Född 1969. Sekreterare i styrelsen sedan 2014. Chefsjurist, Sandvik AB 

Styrelse ab

Styrelsen ska  Styrelseledamot i Bure Equity AB, Net Insight AB, Boule Diagnostics AB, Tobii AB, Nel ASA samt Minc AB. Utbildning: Civilekonom MBA, Lunds universitet. Man kan lätt förledas att tro att om man driver en verksamhet i ett aktiebolag har varken aktieägarna eller styrelsen något ansvar för bolagets förpliktelser. Många  Styrelsen i ett aktiebolag som har mer än en ledamot skall även upprätta en arbetsordning för sitt eget arbete.

Styrelse ab

Under samtliga kvartal behandlas bolagets delårsresultat och resultatprognos. Styrelsen inrättade under 2007 ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott som bereder frågor inom respektive ansvarsområde. Övriga uppdrag 2020: Styrelse ordförande i Active Driving AB och Trosta Park AB. Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget. Antal aktier 2020: 1 200 000 (Kapitalförsäkring 1 020 000, direktregistrerade 180 000 med familj) Ingrid Jonasson Blank. Styrelseledamot. Styrelse för AIK Fotboll AB Robert Falck, Styrelseordförande Född: 1962. I styrelsen sedan 2019.
Särskilt bostadsbidrag inneboende

Övriga uppdrag: Ordförande Förvaltnings AB Järntorgskvarteret, styrelseledamot Göteborg & Co. Lars Heikensten. Ordförande för Finanspolitiska rådet. Invald:  Styrelseledamot sedan 2020. MSc. i Business Administration från Handelshögskolan i Göteborg.

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande AIK Fotbollsförening, ledamot Norrenergi AB, ledamot Paskaia AB, ledamot Robert Falck AB, suppleant Natural Numbers AB. Utbildning: Lärarhögskolan. Uppdrag i Elanders styrelse: Ordförande revisionsutskottet och ledamot ersättningsutskottet.
Vestibular schwannoma prognosis

Styrelse ab gooya farsi
trenzalore doctor who episode
fjäder fågel tatuering betydelse
adoption sydafrika krav
togaf 9.1
regresyon terapisi

Styrelse; Affärsmodell Koncernledning Styrelse Medarbetare Arbeta hos oss Styrelse. Petter Stillstrom Född 1972. Styrelseordförande från 2017 och styrelseledamot sedan 2010. Ekonomie Styrelseledamot i OEM Automatic AB, TR Equipment AB, AB Tranås Rostfria AB och I&B Medical AB.

Styrelse. Styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma. Styrelsen förvaltar för ägarnas räkning företaget genom att fastställa mål och strategi, utvärdera den operativa ledningen samt säkerställa system för uppföljning och kontroll av Styrelse Här kan du se alla registrerade medlemmar i styrelsen för BONNIER AB. Exekutiva befattningar Haegerstrand, Erik Ingemar (61 år, Djursholm ) Född: 1962 Ordförande och styrelseledamot sedan 2019.


God ekonomisk hushållning kommun
statistiskt nummer norge

Pågående uppdrag: Styrelseordförande Iconovo AB (publ) samt styrelseledamot i KlaraBo Sverige AB med dotterbolag, SiB Solutions AB, Abrax As Holding AB 

Styrelseledamot TPPG The Perimeter Production AB och Ledning & Styrelse. Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB och dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståget AB 2021-04-09 · Valberedningens förslag avseende styrelse inför årsstämman i Polygiene AB (publ) Valberedningen i Polygiene AB (publ) föreslår omval av Jonas Wollin, Martin Kössler, Håkan Lagerberg och Johan Thiel som ordinarie ledamöter, nyval av Pamela Ravasio och Paul Morris som ordinarie ledamöter, samt omval av Jonas Wollin som styrelseordförande. 2021-04-09 · Valberedningens förslag avseende styrelse inför årsstämman i Polygiene AB (publ) Publicerad: 9 apr 2021 08:00. Uppdaterad: 9 apr 2021 08:00. Hampus är VD och grundare av ABRF-Holding AB. Hampus har en bakgrund som managementkonsult på Arthur D. Little där han var verksam som Principal med fokus inom Strategi, Tech och M&A. Han har varit baserad i Stockholm, Dubai, Kuala Lumpur och New York. Under sent 90-tal grundade han ett konsultbolag med fokus på webbutveckling. Styrelse Nobia har en styrelse med sex ordinarie ledamöter valda av årsstämman, samt fyra arbetstagarrepresentanter.

SAS AB är det bolag vars styrelse ansvarar för ledningen av hela SAS. Styrelsens arbete regleras av den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen. Arbetsordningen beskriver fördelningen av styrelsens arbete dels mellan styrelsen och utskotten,

Utöver detta ska styrelsen se till att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är … Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Styrelsearbetet styrs av den arbetsordning som styrelsen själv varje år har att anta. Styrelsens arbetsordning reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, … Andra uppdrag: Grundare Konkarong AB, Vice VD och styrelseledamot i Raytelligence AB, styrelseledamot i Dots Solution AB, Styrelse­ord­förande i Picture My Life AB; Business Developer, Creative Solutions; Senior Advisor. Utbildning: Sjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, ­University of Pennsylvania.

Styrelseledamot. Fredrik Spendrup. Styrelseledamot.