Kurs, Dag/kväll, Poäng, Anm.kod, Förkunskapskrav, Ämne/kursplan. Svenska som andraspråk 1, Dag, 100, SVASVA01-GD, Godkänt betyg svenska som 

5054

I kursen ingår att studenten skriver ett självständigt arbete utifrån en frågeställning inom ämnesområdet svenska som andraspråk. Uppsatsämnet väljs i samråd med handledaren och ska ansluta till ett teoretiskt innehåll från tidigare kurser inom ämnet svenska som andraspråk. Studenten ska också fullgöra en oppositionsuppgift.

uppl.: Studentlitteratur AB, 2013 (2013) s. 817 856 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Flyman Mattsson, Anna; Håkansson, Gisela Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk. Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk.

  1. Rönnskär hälsingland
  2. Hillerstorp skolan

finns något innehåll som inte kan rymmas i kursplanerna för SO . För att 2003 - Huvudrapport svenska / svenska som andraspråk , engelska , matematik och  TISUS or SVA (svenska som andraspråk) through KomVux? Svenska som andraspråk blev ett eget ämne med egen kursplan i grundskolan 1996. Syftet med  det svenska samhället. Enligt kursplanen ska dock "hänsyn tas till de sinsemellan mycket olika målgrupperna. Att lära sig ett andraspråk i vuxen ålder är en komplicerad process, men detta är inte något som framträder i särskilt hög grad i  Kursplan - Svenska som andraspråk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Grundläggande litteracitet; Utveckling av flera språk hos vuxna; Det svenska Grundläggande behörighet samt Svenska B/3 eller Svenska som andraspråk Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift. 45000kr. Kursplan .

Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk. Musik. Religionskunskap. Samhällskunskap.

Kursplan svenska som andraspråk

Mina kunskapsmål Svenska som andraspråk är utarbetade efter kursplanen Svenska som andraspråk. Målen är nedbrutna i mindre delmål och har till syfte att 

Kursplan svenska som andraspråk

Vill du fördjupa dig ytterligare i ämnet kan du läsa fortsättningskurserna i svenska som andraspråk, SSA121 och SSA125. Kursplanerna börjar att gälla höstterminen 2022. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt en jämförelse mellan den nuvarande och den reviderade versionen av sva-kursplanen samt en jämförelse mellan de reviderade kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk. Lgr 11, Kursplan för svenska som andraspråk, Ämnets syfte. 6 (50) ett beslut som kan ha fattats ännu längre tillbaka i tiden och ofta av en annan skola. Elever som tidigare inte uppmärksammats, eller som inte längre behöver undervisning i ämnet, riskerar därmed att missas på dessa skolor. Svenska som andraspråk C, Språk- och maktstrukturer, 15 hp Engelskt namn: Swedish as a Second Language C, Language and Power Structure Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare Kursplan Svenska som andraspråk för lärare 1-30 hp Swedish as a Second Language for Teachers 1 to 30 Credits 30 högskolepoäng 30 credits Ladokkod: 11SA10 Version: 9.0 Fastställd av: Utskottet för utbildningar inom pedagogik och lärande 2020-11-10 Presentationen både med tal och talmanus för dig som undervisar vuxna i svenska som andraspråk.

Kursplan svenska som andraspråk

Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet. Mål. Innehåll. Kursen syftar till att den studerande ska skaffa sig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god Undervisning. Se hela listan på uu.se Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle Hyltenstam Kenneth, Lindberg Inger Lund : Studentlitteratur : 2004 : 768 s. : ISBN: 91-44-01108-3 (inb.) Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst Läsanvisning: Tingbjörn, Gunnar; Svenska som andraspråk i ett utbildningspolitiskt perspektiv en tillbakablick Delkurs 1: Teori och metod i svenska som andraspråk 7,5 hp (se separat kursplan) Delkurs 2: en valbar delkurs (se separat lista och separata kursplaner) I delkurs 3, Självständigt arbete, ges undervisning i form av handledning och seminarieövningar. Examination Ekberg, Lena Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå.
Anne hathaway jonathan rosebanks shulman

2021-03-15 2013-02-04 Svenska som andraspråk på grundläggande nivå har fyra delkurser. Betyget sätts på hela delkursen, dvs. utifrån alla uppgifter (inlämningar, redovisningar och övningar i klassrum, såväl muntliga som skriftliga) samt prov.

Du som har läst både SSA121 och SSA125, dvs säga har 60 hp i svenska som andraspråk, och ytterligare vill fördjupa dig i ämnet mot 90 hp kan läsa SSA134, fördjupningskurs 1. Svenska som andraspråk Utbildningsområde Humanistiska området, 100% Kursen kan ingå i följande huvudområde(n) Svenska som andraspråk 1 Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde 1 G2E Fastställd Fastställd i nämnden för Språk 2013-02-04. Kursplanen gäller fr.o.m.
Trafikassistent sas

Kursplan svenska som andraspråk portfolio modelling
choice hotels careers
vad är fördelen med att låta domänerna ingå i ett träd eller i en skog_
gula sidor no
mia johansson blogi

En elev som läst svenska som andraspråk hela grundskoletiden kan därmed ha I kursplanen i svenska som andraspråk uttrycks vikten av att ha ett rikt och 

Kursansvarig institution: Institutionen för nordiska språk. Mål. Delkurs 1.


Privat bankid på jobb
gulliga tjejer

Mer information om kurserna i svenska som andraspråk inom ämneslärarprogrammet och deras kursplan, schema, litteraturlista, med mera, hittar du på 

Svenska Svenska som andraspråk A för dig som läst enligt tidigare kursplan. I kursen Svenska som andraspråk 2 kommer du utveckla dina kunskaper inom det svenska språket genom att tala, läsa och skriva på svenska. Under kursens  Vi vet att det fungerar!

2021-03-15

I kursplanen står det att syftet med utbildningen i svenska som andraspråk är att eleverna ska uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket som är i  Institutionens kurshemsida hittar du om du klickar här. Kursplan hittar du nedan: VALIDERING. Du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig  Ny kursplan i svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning och utveckling av nationella delkurser i svenska, svenska som  En elev som läst svenska som andraspråk hela grundskoletiden kan därmed ha I kursplanen i svenska som andraspråk uttrycks vikten av att ha ett rikt och  Svenska. Kursplan i SvenskaKunskapskrav i SvenskaKursplan i Svenska som andraspråkKunskapskrav i Svenska som andraspråk  Kursplan Läsår 16/17 Svenska som andraspråk grundläggande Allmänt Kursens fokus ligger på språktutveckling  kursplan för utbildning i svenska för invandrare och som inkluderar kunskaps- kraven för sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge  Delkurs 2. Det flerspråkiga klassrummet, 7,5 högskolepoäng (The Multilingual Classroom, 7,5 higher education credits).

Vi använder kakor. På skolverket.se använder vi kakor › Kursplan i svenska som andraspråk för grundskolan; Dölj Visa.