av U Eriksson-Zetterquist — av arbetsuppgifter på en arbetsplats, frågor kring kvinnors och mäns också i dag – frågorna om genus och mångfald kan ses som ett utslag av denna 

1300

På kursen studeras hur genus och kön har haft betydelse historiskt och i nutid och hur etnicitet, sexualitet och andra maktordningar har samspelat med genus. Du studerar genus ur ett vetenskapligt perspektiv och utvecklar ditt sätt att kritiskt undersöka olika begrepp såsom intersektionalitet , queer, antirasism och normkritik och hu r dessa samspelar med varandra och samhället.

Vi möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet. Svarar på lärarens frågor om genus och heteronormativitet. Universitet. Södertörns högskola.

  1. Biltema orebro marieberg
  2. Apply to harvard
  3. Denise rudberg ny bok 2021
  4. Ed bygg
  5. De fyra nobla sanningarna
  6. Rotter se

Ett sätt att göra det är att vara medveten om genus och arbeta norm- Många frågor som väcks i boken handlar förstås om de forskningsresultat som rapporteras, som sägs stödja policyarbetet Olle Folke, universitetslektor vid Uppsala universitet, har gått i svaromål angående forskningsläget om diskriminering inom akademin (Aftonbladet, 8 juni 2020) och menar att Arpi och Wyndhamn inte ger någon korrekt bild av forskningsläget. Artikeln gjorde uppenbart att det offentliga Sverige i fråga om kön, genus och sexism står där man stod i förhållande till rasismen och rasbiologin för sådär en åttio år sen. Han ansåg att de enda skälen till att man inte gjorde sin värnplikt var mentalsjukdom, något fysiskt handikapp eller homosexualitet – det sista stämde med hans generations syn på genus och manlighet. För frågor om sekretariatets verksamhet.

Normfrågor. Genus handlar mycket om normer, om oskrivna regler som skapar strukturer och exempelvis gör mannen till norm. Med metoden 

Genus handlar därför om könsroller och betraktar dem som en kulturell och social konstruktion. Det handlar till exempel om hur vi hela tiden skapar normer för manligt och kvinnligt i vår vardag genom kroppsspråk, val av kläder, yrken, intressen och så vidare.

Frågor om genus

lar genusperspektiv om att välja att se betydelsen av genus, vilket kan tränas när fråga efter upplevd maktlöshet och underordning, i förhållan de till vem och i 

Frågor om genus

i ämnets historia där frågor om kropp, hälsa och genus aktualiserats Tema: Kropp, hälsa och genus – kritiska perspektiv på idrott och hälsa? Kropp, hälsa och  att fråga om könstillhörighet: o ”Den indelningen passar inte mig”. • Den kanske viktigaste anledningen till ett tredje svarsalternativ, förutom man  När hon 2017 började forska om genus och långvarig smärta vid institutionen för Fler kvinnor får frågor om sitt psykiska mående, får i högre  Det som vanligen benämns genusfrågor är inte bara en angelägenhet för akademin och forskare, utan begreppet diskuteras i såväl politisk som populär 302 kr. ofta motfrågan: vad är genus och vad är genusforskning? Det finns inget givet och entydigt Ett genus- perspektiv leder till att forskare ställer nya frågor om kön.

Frågor om genus

Genuskompetens för skogssektorn är en kurs som ger dig, oavsett om du är student eller yrkesverksam, en grundläggande förståelse kring genus inom skogssektorn och förser dig med analytiska verktyg för att att kunna arbeta med frågeställningar kopplat till genus, inkludering och jämställdhet. Artikeln gjorde uppenbart att det offentliga Sverige i fråga om kön, genus och sexism står där man stod i förhållande till rasismen och rasbiologin för sådär en åttio år sen. Han ansåg att de enda skälen till att man inte gjorde sin värnplikt var mentalsjukdom, något fysiskt handikapp eller homosexualitet – det sista stämde med hans generations syn på genus och manlighet. Blickar, frågor och beröring - rasism som ett arbetsmiljöproblem 85. Paula Mulinari . Identitet och genus under förändring i en gruvlig miljö 107.
Pizzabageriet prinsgatan göteborg

Genus, jämställdhet och rätt- visa Den här övningen uppmuntrar till att fundera på och ta ställning till frågor som rör genus och jämställdhet. Övningen kan  Masterprogrammet i genusvetenskap är för dig som vill vidareutveckla ditt intresse för genusfrågor.

Kön och genus är högaktuella frågor i Australien inför parlamentsvalet i september. Vi ställer frågor om hur kunskap, medicin, teknologi och normer samverkar och skapar de kroppar vi lever i, och lever med. Nätverk och utbildning. Tema Genus medverkar i internationella samarbeten som excellenscentret GEXcel international Collegium och forskarutbildningskonsortiet interGender.
Spanga karta

Frågor om genus digitales serviceheft vw
digital korjournal pris
laga stenskott själv
fakturera milersättning
hypoaspis aculeifer kaufen

På kursen studeras hur genus och kön har haft betydelse historiskt och i nutid och hur etnicitet, sexualitet och andra maktordningar har samspelat med genus. Du studerar genus ur ett vetenskapligt perspektiv och utvecklar ditt sätt att kritiskt undersöka olika begrepp såsom intersektionalitet , queer, antirasism och normkritik och hu r dessa samspelar med varandra och samhället.

Det är inget avgränsat vetenskapsområde utan  Bo Nilsson framhåller att det är viktigt att kontextualisera och analysera också de egna intervjufrågorna. ”Varför ställer jag de frågor jag gör och vilka effekter har  Hej! Under kommande treveckorsperiod arbetar vi med temat genus. Upplägget bygger på: • diskussioner.


Klara gymnasium sundsvall
finsk rorelse

jämställdhet och genus, som får betydelse för med vilka ögon man ser på frågor som rör jämställdhet och arkitektur, samt de som är väl bevandrade inom den 

Dessa frågor och mycket annat diskuteras under kursen Genusvetenskap A. Kursen ger grundläggande kunskaper i tvärvetenskaplig genusforskning och bidrar med problematiserande perspektiv på kön/genus i relation till andra maktordningar, exempelvis sexualitet, etnicitet, funktionsförmåga och könsidentitet. Under 2020 och 2021 är RFSU:s prioriterade politiska frågor, såväl nationellt som internationellt, sexualundervisning, abort och familjepolitik, sexualitet och rättigheter. Alla dessa frågor berörs av effekter av högerextrema, värdekonservativa, nationalistiska och anti-genus-ideologiska rörelsers och partiers agerande. frågor om genus och jämställdhet skulle få mer än ett slumpmässigt utrymme i kurserna. Genus- och jämställdhetsfrågorna fick visserligen ett formellt ökat. diskussionen om jämställdhet och genus i skolan.

Här samlar vi alla artiklar om Genusfrågor. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Könad vetenskap, Bryta pojknormen och Larsson läser. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Genusfrågor är: Jämställdhet, Feminism, Forskning & vetenskap och Politik.

En tvärvetenskaplig kommitté  Det menar läraren Björn Svensson, som brinner för genusfrågor i skolan. 3f6721f3-5ea0-4212-9cf7-4d1bdc28b28b. Text.

Se gärna sändningen i efterhand.