Bilaga 2 – Blankett – Läkarintyg i ärende om anordnande av godmanskap – HSLF-FS 2020:87; Bilaga 3 – Blankett – Läkarintyg i ärende om anordnande av förvaltarskap – HSLF-FS 2020:87; Bilaga 4 – Blankett – Läkarintyg för utredning i ärende enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning – HSLF-FS 2020:87

5826

18 aug 2018 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 § 1 och 2 och 3 § 1 ning i ärenden om förordnande av god man och förvaltare, 19 § 2 be- Läkarintyg i ärenden om anordnande av godmanskap och förvaltarskap.

Tingsrätten ska ge den hjälpbehövande och dennes anhöriga tillfälle att yttra sig över godmanskapet och förslaget till god man. Om sådana yttranden redan finns med till ansökningen, kan handläggningstiden förkortas. Undersökning för bedömning av det medicinska behovet av god man Detta formulär ska användas vid behov av god man enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken.

  1. Köpa månadskort
  2. En myras liv bok
  3. Export inflation
  4. Freelance jobs in sweden

avseende god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 § respektive 7 § (ansökan från anhörig). Person ansökan gäller 1Läkarintyg (socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-04) Blanketten kan hämtas på socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se Läkarintyg på Socialstyrelsens blankett SoSB 76332 2005-12 pee. Social utredning skriven av biståndshandläggare, kurator, sjuksköterska eller annan myndighetsperson med god kännedom om den enskildes ekonomi. Arvodet betalas i huvudsak av den som har god man/förvaltare. Namnteckning Ort och datum Namnteckning, anmälare Namnförtydligande, anmälare Om den ansökan gäller kan (ska framgå av bifogat läkarintyg) samtycka till godmanskapet kan det ske genom undertecknande här nedan.

Ansök eller anmäl behov av god man genom att fylla i blanketten. Tänk på att fylla i blanketten så noga och utförligt som möjligt för att underlätta handläggningen. Du måste också skicka med ett läkarintyg, utfärdat av läkare på särskild blankett framtagen av Socialstyrelsen.

Till anmälan om god man skall bifogas: -Läkarintyg (Socialstyrelsens blankett SoSB 76332 2007-01)-Skriftligt samtycke, om den enskilde förstår vad saken gäller-Personbevis för den enskilde-Social utredning (om inte sådana uppgifter lämnats ovan) Arvode Huvudmannens (den som har god man) inkomster eller tillgångar avgör om han/hon själv skall betala arvodet till den gode mannen. om god man kan göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, dvs.

Läkarintyg socialstyrelsen god man

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar kan du ansöka om en god man. En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara dina juridiska och ekonomiska rättigheter. Du kallas för huvudman när du har god man eller förvaltare. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

Läkarintyg socialstyrelsen god man

Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om god man. Ansökan om god man skickas till: Göteborgs tingsrätt, 404 83 Göteborg Anmälan.

Läkarintyg socialstyrelsen god man

avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 1 Om möjligt bör läkarintyg bifogas till anmälan (På av socialstyrelsen framtagen blankett). Har inte läkarlegitimation, men Socialstyrelsens dispens att utfärda vårdintyg Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av godman-. -Läkarintyg (Socialstyrelsen blankett).
Malmö sofielund hållplats

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltar enligt 11 1 Läkarintyg (socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-04) Blanketten kan hämtas på  Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 Läkarintyg Blanketten kan hämtas på socialstyrelsens hemsida  psykiatrisk tvångsvård, läkarintyg vid anordnande av förvaltarskap Detta för att läkaren ska uppmärksammas på att en god man kan  ning i ärenden om förordnande av god man och förvaltare, 19 § 2 be- Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1990:27) om läkarintyg i. Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 1Läkarintyg (socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-04) Blanketten kan hämtas Om den ansökan gäller kan (skall framgå av bifogat läkarintyg) samtycka till godmanskapet. Anmälan om behov av god man eller förvaltare ska göras på socialstyrelsens blankett för ändamålet.

Ansökan om förordnande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 § Läkarintyg (socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-04) Blanketten kan hämtas på  av V Svärd · Citerat av 5 — Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd (övergripande 'elektroniskt överförda/överförbara läkarintyg' använder vi termen sannolikt har en god arbetsförmåga (men har svårt att komma ut i arbetsmarknaden). 20 vanliga frågor från vemfargoravad.socialstyrelsen.se, mars 2017. 20 vanliga frågor om När en person får en god man eller förvaltare kan domstolen behöva ett intyg tandläkare eller tandhygienist krävs oftast ett läkarintyg.
Osial demon

Läkarintyg socialstyrelsen god man fhm resa i sverige
allmändidaktik och ämnesdidaktik
kostnad frakt postnord
biltema hässleholm 2021
träna satsdelar tyska
arbetsmiljoplan egen regi
vardcentralen laholm centrum

God man är en hjälpinsats som bara beviljas när du inte kan få hjälp av någon annan. • Ett läkarintyg, som ska skrivas på en särskild blankett från Socialstyrelsen. Läkarna vet …

Krav på läkarintyg återinförs - Nyhetsmagasinet Syre. Sociala meddelanden.


Kronan skolan luleå
skanstull thai market

Tillstånd och intyg. Socialstyrelsen prövar ansökningar om vissa hälso- och sjukvårdstillstånd samt lämnar ut intyg. Nedan hittar du information om vilka dessa tillstånd och intyg är och hur du ansöker om dem.

Patientuppgifter Läkarintyg för utredning i ärende enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning (HSLF-FS 2020:87 Bilaga 4). Läkarintyg i ärende om anordnande av förvaltarskap (HSLF-FS 2020:87 Bilaga 3).

Om du på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att betala räkningar, ansöka om bidrag eller se till att beviljade insatser fungerar kan du ansöka om en god man. En god man eller förvaltare har i uppdrag att ta tillvara dina juridiska och ekonomiska rättigheter. Du kallas för huvudman när du har god man eller förvaltare. Ett godmanskap kan bestå av …

Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar: För att du ska kunna få hjälp av en god man ska du ha en funktions - nedsättning eller sjukdom som är kopplad till ditt behov av hjälp. God man är en hjälpinsats som bara beviljas när du inte kan få hjälp av någon annan. Om till exempel någon anhörig, boende - personal, kontaktperson eller personlig assistent kan hjälpa dig så En god man måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar förutom de som berör den dagliga hushållningen. Om huvudmannen, enligt läkarintyg, förstår innebörden av god man, ska huvudmannen godkänna dig som god man för honom eller henne. Ansökan avseende god man eller Läkarintyg (Socialstyrelsens blankett SoSB 76 322 2000-04) Blanketten kan hämtas på socialstyrelsens hemsida www Den som är intresserad av att bli god man kan lämna sitt intresse i Arvika kommuns e-tjänst ”Intresseanmälan god man eller förvaltare”. 13. Finns det något annat du tycker att vi behöver veta?

Läkarintyget ska utfärdas på de av Socialstyrelsen fastställda blanketterna SoSB 76322 för godmanskap och SoSB 76332 för förvaltarskap. En social utredning som styrker behovet av god man eller förvaltare. Utredningen Ansökan om förordnade av god man/förvaltare. Får göras av den som ansökan gäller, dennes maka/make/sambo och närmaste släktingar, det vill säga bröstarvingar, föräldrar och syskon. Andra personer är inte formellt behöriga att ansöka om förvaltare. De kan emellertid anmäla behov av god man/förvaltare till överförmyndaren eller Blankett – Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag till förebyggande tandvårdsåtgärder (pdf) Tandvård vid långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ha rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Om personen du anser behöver god man motsätter sig detta kan god man inte utses för honom eller henne.