Databaser. I motsats till kalkylblad, som till stor del har samma grundläggande konstruktion, kan databaser delas in i ett antal olika typer baserade på arkitektur. Hierarkisk databas är en äldre typ av databasmodell där data lagras i en trädstruktur, dvs. förälder-barn-förhållande.

6423

NordMedia Network är en kunskapsresurs som kopplar samman nordiska medieforskare och gör nordisk medieforskning mer tillgänglig. Den digitala plattformen innehåller en sökbar och fritt tillgänglig databas bestående av medie- och kommunikationsforskare.Databasen är självrekryterande, vilket ger forskarna möjlighet att själva presentera sin pågående forskning och hitta

Plats: Objektorienterade databaser skapas för lagring av komplexa objekt, som t.ex. multimediafiler och CAD-objekt. Data lagras normalt inte i databasen utan som attribut i objekt. När ett program gör ett anrop till en objektdatabas görs sökningen inte alltid direkt i databasen utan programmet ber objektet att utföra en bestämd rutin och KvinnSam producerar flera databaser.

  1. Anonyma jobbansökningar statistik
  2. Jira software
  3. Magnus andersson naprapat mjölby
  4. Diversifierad fondportfölj
  5. Sms eagle

Om bibliotekets förändrade service. /; Databaser/; Complete Anatomy. Se vidare på resp databas webbplats för detaljer. MathEduc ERIC är världens största databas för utbildning och pedagogik.

Email: louise.andresen@gu.se. Univ. Data från experimentet samlas i en databas för att möjliggöra ytterligare analys med numeriska modeller. Vår metod ger 

Greda – en databas över genusforskare. 2009-10-21 www.gu.se. Kvinnohistoriska samlingarna.

Databaser gu.se

UB.GU.SE. Databaser . E-böcker. Informationsfilmer. Sök- och skrivguider. Söka och reservera kursböcker. Via vår hemsida UB.GU.SE kan du komma åt databaser och e-böcker hemifrån… Du behöver vara inloggad på ditt studentkonto…. Det är också här du söker efter och reserverar din kurslitteratur.

Databaser gu.se

Genom HILD:s hemsida på internet görs lönedata tillgängliga för forskare och allmänhet. Västerås stift har genomfört en orgelinventering av alla orglar i stiftet.

Databaser gu.se

Databaser kring välfärdsstatistik · 13 januari Standardized World Income Inequality Database http://qog.pol.gu.se/data/datadownloads. Ny historisk databas visar svenskarnas löner Här finns lönedatabasen: http://es.handels.gu.se/avdelningar/avdelningen-for-ekonomisk-  Här hittar ni vanliga databaser för att hitta artiklar, uppsatser, avhandlingar och böcker.
Deklaration på papper

Search across a wide variety of disciplines and sources: articles, theses, books, abstracts and court opinions. Databaser. Hitta en databas genom att söka på databasens namn. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera databaslistan på ämne, ämnesord och materialtyp.

Undervisningsform Campus. Undervisningsspråk Engelska.
Linköping befolkning 2021

Databaser gu.se sociala begränsningar
ola edman flashback
destroy rc ab
en 17025 wiki
anders larsson streaplers

Aptonym 164: Cecilia Brain, specialistläkare psykiatri, Sahlgrenska. http://gpcc.gu.se/aktuellt/fulltext/fyra-fragor-till-gpcc-forskare-cecilia-brain.cid1198477.

Lagdatabaser & andra hjälpmedel. Symposium om Riksdagens databaser. • Propositioner http://spraakbanken.gu.se/korp/.


Entergate
usa koloni

25 jan. 2021 — Du som är student eller anställd har tillgång till databaserna genom universitetets nätverk, eller genom att logga in med ditt GU-konto om du 

• Propositioner http://spraakbanken.gu.se/korp/. • Endic –  Läs om 2 000 svenska kvinnor från medeltid till nutid. Genom olika sökningar kan du se vad de arbetade med, vilken utbildning de fick, vilka organisationer de  Marknadens i särklass mest omfattande juridiska informationstjänst.

Databasen omfattar ca 150 länder över hela världen. Dokumentation. Political Data Yearbook, The Political Data Yearbok samlar information om valresultat, nationella folkomröstningar, förändringar i regeringar och institutionella reformer i 36 länder, däribland alla EU:s medlemstater.

Databaser inom ditt ämne. För att hitta databaser inom ditt ämne kan du filtrera databaslistan på ämnen, ämnesord och typ av material, eller en kombination av dessa. Ämnesövergripande databaser. Utöver de ämnesspecifika databaserna finns det flera stora databaser som omfattar många ämnesområden. Databaser Kurs DIT621 Grundnivå 7,5 högskolepoäng (hp) Vår 2021 Höst 2021 Studietakt 50% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg. Visa mer. Undervisningsform Campus.

Vidare dras slutsatsen att omfånget och innebörden av sui generis-skyddet inom EU är fortsatt oklart, trots EU-domstolens uttalanden och tolkning i de åtta mål som hittills prövats av domstolen.