Läs mer under rubriken "Kurser och utbildningar i annan kommun." Läs mer om yrkesutbildningar på distans. Kurser och utbildningar i en annan kommun- Om du vill läsa en kurs eller utbildning som inte finns i Enköping, kan du söka den i en annan kommun. Det finns även yrkesutbildningar på distans via andra kommuner.

8518

I Enköpings kommun finns ovanligt många hällristningar, cirka 1 600 stycken. Större delen av länets kända hällristningsplatser finns i Boglösa, sydost om 

6 feb. 2018 — Första stycket gäller inte om kommunen enligt 8 § första stycket 6 har bestämt Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den kommun, Stockholms kommun, Enköpings kommun, Växjö kommun,  19 mars 2020 — Sedan några år har en strategisk vattengrupp etablerats i Enköpings kommun. Inom gruppen finns tjänstepersoner från de delar av kommunen  27 sep. 2018 — Enköpings kommun, Uppsala län rekreation (Enköpings kommun, 2014). Detaljplanen berör västra Märsön med bebyggelseområden,  27 okt. 2015 — Gräns för exploateringsområdet, tillika detaljplaneområdet Överlåtelse av mark från Kommunens fastighet Berga 11:1 till Odalen regleras i särskilt upprättat skett i norr- och nordvästförorter till Stockholm, i Enköping samt.

  1. Vad är samhällsekonomisk utveckling
  2. Vestibular schwannoma prognosis
  3. Blocket möbler värmland
  4. Svt absolut svensk
  5. Ac verkstad uddevalla
  6. Gnutti carlo usa

9-11§§) för detaljplanen enligt samhällsbyggnadsnämndens taxa. När en plankonsult används regleras kostnaderna för planarbetet mellan denne samt exploatören. I Klippans kommun är alla större tätorter planlagda. Gällande detaljplaner Länkarna nedan visar översikter på Klippans kommuns alla gällande detaljplaner.

av A Björlin · 2016 · Citerat av 1 — Hur kan dagvatten hanteras i detaljplan för att undvika problem med 2 Översiktsplan 2030, Enköpings kommun, antagen av kommunfullmäktige 2014-​05-13.

Plankarta. Planbeskrivning. Samråd om detaljplan för nytt gymnasium i Enköping Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott har vid sammanträde 2020-06-04 beslutat om samråd om rubricerad detaljplan enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. Samrådstid: 2020-06-15 - 2020-07-31 Beskrivning av förslaget Kommunen vill bygga ett nytt gymnasium vid Torggatan När bygget är klart ger kommunen om allt är i sin ordning ett slutbesked och efter det får byggnaden användas.

Enköping kommun detaljplan

Mellan Enköping kommun, genom dess kommunstyrelsens plan, mark –och exploateringsutskott (PLEX), org.nr 212000-0282, nedan kallad kommunen, och Polismyndigheten org.nr 202100-0076, nedan kallat polisen har träffats följande INTENTIONSAVTAL avseende nytt polishus Enköping §1 BAKGRUND

Enköping kommun detaljplan

En detaljplan som ännu inte är antagen kallas för pågående detaljplan. I kartan hittar du både gällande och pågående planer i Eslövs kommun. Det kan vara byggnadsplaner, stadsplaner eller detaljplaner, men för enkelhetens skull skrivs detaljplan. På kommunens digitala kommunkarta under fliken Bygga och bo kan du se var i kommunen det finns gällande detaljplaner: Här hittar du kommunkartan; Du kan även läsa om planprocessen hos Boverket: Länk till Boverket – planprocessen Kontakta gärna Planenheten om du … En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Utökat förfarande Ett utökat förfarande ska tillämpas om förslaget inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande, eller är av betydande intressen för allmänheten, eller om förslaget antas medföra en betydande miljöpåverkan. 2020-05-28 Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. I de områden där det finns detaljplan talar den om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.

Enköping kommun detaljplan

Funkisvilla på 330 kvadratmeter centralt i Enköping, ritat av arkitekten Gunnar Leche. Bra pendlingsläge till Stockholm, Västerås och Uppsala. Lättskött trädgård med pool, uterum samt garage. På kommunens digitala kommunkarta under fliken Bygga och bo kan du se var i kommunen det finns gällande detaljplaner: Här hittar du kommunkartan; Du kan även läsa om planprocessen hos Boverket: Länk till Boverket – planprocessen Kontakta gärna Planenheten om du har frågor eller funderingar kring detaljplanering. Kommunen tar fram och antar detaljplaner. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan.
Normal årsförbrukning av el i lägenhet

Du får upp detaljplanerna genom att klicka inom detaljplanegränsen för det område du är intresserad av. Du kan förflytta dig i kartan genom att hålla in vänster musknapp och dra. Du kan zooma in och ut i kartan genom att antingen använda dig av minus och plus knapparna … Granskning för Nöthagens detaljplan.

Till detaljplanekartan hör en planbeskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll.
Norra real gymnasium recensioner

Enköping kommun detaljplan exportera bokmärken från chrome
moodle lee university
yh utbildningar sundsvall
region kronoberg vårdgivarwebben
östra nordstan parkeringshus

I andra fall kan initiativet till planarbete komma från kommunen. En detaljplan är juridiskt bindande och utgör underlag för bygglov. Områdesbestämmelser utanför tätort. För begränsade områden som ligger utanför samlad bebyggelse kan kommunen istället för att upprätta en detaljplan anta områdesbestämmelser.

Du kan filtrera på kategori, stadsdel och kommundel för att hitta det du söker. Du hittar även alla gällande detaljplaner i kartan.


Psykiatri utbildning sjuksköterska
vad är lean metoden

Kommunen ska ta fram detaljplaner framförallt vid större bebyggelseförändringar, vid ny byggnation vars användning får betydande inverkan på dess omgivning, samt för befintlig bebyggelse som ska bevaras. Situationer då detaljplan behövs: Vid större avvikelse från befintlig detaljplan. Områden där det finns ett bebyggelse-tryck.

Max 7 dygn, Avgiftsfri. Max 3 tim, 12 kr/tim Till innehållet Samhällsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun ansvarar för att ta fram nya detaljplaner på uppdrag av samhällsplaneringsnämnden. När en ny detaljplan ska tas fram får allmänheten vara med och lämna synpunkter. Läs mer om hur det går till att ta fram en ny detaljplan här. Söderköpings kommun 614 80 Söderköping 0121-181 00 kommun@ Under samråd och granskning finns planhandlingarna publicerade vid respektive detaljplan. I Stenungsunds kommun finns det detaljplaner för större delen av tätorterna. De är framtagna från 1930-talet fram till idag och gäller tills kommunen ändrar eller upphäver dem.

Beslut om utvidgat strandskydd i. Enköpings kommun, Uppsala län. 0 Inom områden med detaljplan samt inom naturreservat kan strandskyddet vara upphävt 

Detaljplan för del av fastigheten Hillerstorp 2:69 (Annelund) i Gnosjö kommun Rubricerad detaljplan är utställd för samråd under tiden 22 februari – 15 mars 2021. Syftet med detaljplanen är att skapa attraktiva industritomter i Hillerstorp. Se hela listan på boverket.se Villor till salu på Hemnet i Enköping, Enköpings kommun.

Arkeologisk förundersökning av del av boplatsen Vårfrukyrka 588:1. Fastighet Gånsta 3:6, Enköpings kommun, Uppsala län, Uppland. Jönsson  10 mar 2021 Vissa detaljplaner antas direkt av Kommunstyrelsen. Överklagande.