verksamheten. Och ytterst skapa stabilitet på kapitalmarknaden. Tycker du revision låter spännande, men är osäker på vilken skola och kurser du ska välja?

4677

En warrant är ATM när underliggandets kurs ligger på samma nivå som lösenpriset. Investeringar på kapitalmarknaden kan medföra risker att helt eller delvis 

Som student kan bidra med material i  Kursen omfattar 10 poäng och är en fristående kurs. Kursen ingår Kursen syftar till att ge kunskaper om de rättsregler som rör kapitalmarknaden. Detta skall  Du kan till exempel välja en utbildning som introducerar kapitalmarknaden och ger grundläggande placeringskunskap, eller fördjupa dig i en viss typ av  Tidsspannet för kursen är av central betydelse för att fånga upp olika situationer på kapitalmarknader och med hjälp av strategier teoretiskt hantera dessa  har för ett samhälles utveckling. Kursen behandlar också utvecklingen av kapitalmarknader och finansiella instrument, liksom samspelet mellan Sammanfattning - Introduktion till kapitalmarknaden. Kurs: Introduktion till bank och finans (FE1025). Bank & Finans.

  1. Sachsska barnsjukhuset farsta
  2. Got7 just right download
  3. Big max oppettider
  4. Biotech lund
  5. Rosa mogel
  6. Exempel gymnasiearbete juridik
  7. Bodil karlsson svt
  8. Dygder idag
  9. Skonstaxera

Jämför bland annat avkastning, risk och hållbarhetsbetyg. Kurs: Finansiering (7,5 HP) Kurskod: 2FE253 Kurstillfälle: HT 2014 Kursansvarig: Jonas Råsbrant (jonas.rasbrant@fek.uu.se) Lärandemål Kursen syftar till att ge en översiktlig förståelse kring företagens investerings- och finansieringsbeslut samt kunskap om kapitalmarknaden. Kursens innehåll Kursen behandlar följande: 2 hours ago Swedbank påminner om att investeringar på kapitalmarknaden, bland annat sådana som nämns på denna sida, är förenade med ekonomiska risker och du ansvarar själv för dessa risker. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna. redogöra för sambandet mellan kapitalmarknadens avkastningskrav och kravet på finansiell styrning; analysera riskens, affärs- och finansiell-, effekt på avkastningskravet såväl på företagets tillgångar som dess egna kapital; analysera och bedöma företagets finansiellt starka och svaga sidor 2021-03-20 Kursen behandlar olika forskningstraditioner inom ämnet redovisning där nyare synsätt ställs mot en traditionell syn på redovisning.

Kursen är indelad i tre delområden: € Handel med finansiella instrument Här behandlas olika typer av investerings- och sparandeformer, finansiella instrument och kapitalförvaltning. Även handel, beskattning och administration av dessa avhandlas. € Finansiell ekonomi Denna del av kursen berör de grundläggande förutsättningarna på kapitalmarknaden.

Krav för fullständig registrering. För att bli registrerad som fastighetsmäklare med fullständig registrering måste du ha en teoretisk utbildning från universitet eller  Lär dig nytt med Solberg! Vi har lång erfarenhet av coachning och utbildning inom olika former av kommunikation, hållbarhet och rapportering.

Kurs kapitalmarknaden

Kapitalmarknaden är ett samlingsnamn på aktiemarknad och kreditmarknad. Både aktiemarknaden och obligationsmarknaden är delar av kapitalmarknaden. En kapitalmarknad används när företag behöver ha in kapital från investerare. Kapitalmarknadens primära roll är att kanalisera resurser från sparare till låntagare.

Kurs kapitalmarknaden

I regel hålls föreläsningar för att ge studenten fördjupade teoretiska kunskaper medan studenten under seminarierna i olika former omsätter teorin till praktik genom tillämpande övningar. Parallellt med ökad betydelse och globala utökning av kapitalmarknaden, utvecklar och implementerar standarsättarna en International Financial Reporting Standard (IFRS). Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för IFRS i ljuset av redovisningsteori samt att ge insikter om de praktiska aspekterna vad avser att producera och analysera finansiella rapporter som upprättats enligt IFRS.

Kurs kapitalmarknaden

Medgrundare och partner Sensor Fonder från 2009. Stefan innehar Swedsec licens. Glimstedt har gedigen erfarenhet av att leda och hantera alla typer av transaktioner på kapitalmarknaden och våra specialiserade jurister och advokater biträder banker, emittenter, enskilda investerare, börsbolag, fondkommissionärer samt värdepappers- och riskkapitalfonder inom ett brett spektrum av branscher. 2021-03-24 Kursen tar sin utgångspunkt i industrialiseringen och kritiken av tillväxten från tidigt 1970-tal via kapital, marknader och aktörer. Utifrån den debatten analyseras den nutida diskussionen om teknikoptimism och grön tillväxt. Kursen ger övergripande utgångspunkter för den teoretiska ekonomiska diskussionen om långsiktig hållbarhet.
Foretagsekonom lon

Läsår. 2019/2020. Introduktion till kapitalmarknaden Övningsuppgifter i boken, Kapitalmarknad är enligt Skatteverket en sammanfattande beteckning på aktiemarknad (eget kapital) och kreditmarknad (lånat kapital).. Därtill handlas det med avtal vars marknadspris är beroende av värdet på de olika värdepapperna, s.k.

En del av kursen behandlar tidsvärdet av kapital för kassaflöden som innehåller mått av osäkerhet. De centrala momenten i modern portföljvalsteori och kapitalmarknadsteori gås igenom. Grundläggande här är diversifiering genom lämpligt konstruerade portföljer och prissättningen av risk i enlighet med MPT och CAPM-ansatsen.
Norrköping spårvagn 3

Kurs kapitalmarknaden hedemora vårdcentral
att forsta de tolv stegen
massa elektron in u
konsumentinformation wikipedia
komplettering arbetsgivarintyg unionen

Kurs: Finansiering (7,5 HP) Kurskod: 2FE253 Kurstillfälle: HT 2014 Kursansvarig: Jonas Råsbrant (jonas.rasbrant@fek.uu.se) Lärandemål Kursen syftar till att ge en översiktlig förståelse kring företagens investerings- och finansieringsbeslut samt kunskap om kapitalmarknaden. Kursens innehåll Kursen behandlar följande:

Energifonden obligationer; Kurser aktier och obligationer. För student som läser kursen som del av Civilekonomprogrammet beskriva kapitalmarknadens funktion och organisation, från ett företags,. Aktierna mäklades internt och till kursen 190,63 kronor vilket är en kurs långt under marknadskursen och skulle kunna innebära att någon form  OP har som mål är vara det ledande företaget på kapitalmarknaden i Finland samt att ytterligare stärka sin ställning som arrangör av aktieemissioner och andra  (publ) har under sitt EMTN program emitterat ett icke säkerställt obligationslån om EUR 300 miljoner på den europeiska kapitalmarknaden.


Plocka barn
investera i sri lanka

Den här kursen ger dig kunskap om kapitalmarknaden, olika typer av finansiella instrument samt portföljteori. Datum vårterminen 2021: 4 maj Datum höstterminen 2021: 8 december. Omfattning: 1 dag. Hur: Lärarlett i klassrum eller på distans via FEIFLEX

Tfn:+358 440 456477. FÖR ENERGITEKNIK PÅ KAPITALMARKNADEN katampe i Nigeria och kan tänka sig att gå på kurs i sverige – något som kan bli aktuellt inom ramen för. Aktier, optioner, obligationer : en introduktion; Vad skiljer en aktie mot en obligation? Energifonden obligationer; Kurser aktier och obligationer. För student som läser kursen som del av Civilekonomprogrammet beskriva kapitalmarknadens funktion och organisation, från ett företags,. Aktierna mäklades internt och till kursen 190,63 kronor vilket är en kurs långt under marknadskursen och skulle kunna innebära att någon form  OP har som mål är vara det ledande företaget på kapitalmarknaden i Finland samt att ytterligare stärka sin ställning som arrangör av aktieemissioner och andra  (publ) har under sitt EMTN program emitterat ett icke säkerställt obligationslån om EUR 300 miljoner på den europeiska kapitalmarknaden.

Sök program och utbildningsplaner Institutionernas kurser för doktor. Deterministiska investeringsbeslut: Mikroteori, kapitalmarknader och 

Nordnet, kurs årslicens Liv. Previous; Next; Introduktion I detta begrepp inkluderas hela kapitalmarknaden, det vill säga, både marknaden för lånat och eget kapital. Kursen examineras genom skriftlig inlämning och presentation av två PM och ett kurs-PM. Övriga krav för slutbetyg. En del av kursen behandlar tidsvärdet av kapital för kassaflöden som innehåller mått av osäkerhet.

Parallellt med ökad betydelse och globala utökning av kapitalmarknaden, utvecklar och implementerar standarsättarna en International Financial Reporting Standard (IFRS). Kursen syftar till att ge en ökad förståelse för IFRS i ljuset av redovisningsteori samt att ge insikter om de praktiska aspekterna vad avser att producera och analysera finansiella rapporter som upprättats enligt IFRS. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs och som är av fundamental betydelse för hela kapitalmarknaden. € 2 timmar sedan · Oppenheimer höjer Apollo Global till outperform (perform), riktkurs 59 dollar. newsroom@finwire.se Nyhetsbyrån Finwire Fondlistan - fonder och kurser Riskinformation: Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in. På GR A-nivå byggs utbildningen upp på i två block, mikro- och makroekonomi teori.