Förkortningar 8 Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att myndigheten beslutar att den handling

7883

Bilaga 1 - EU-rättsliga källor samt de förkortningar som används i detta så kallad kungörelsedelgivning enligt 49 och 51 §§ delgivningslagen 

EG 853/2004. av T Junell-Hassel · 2009 — Förkortningar. CDBI. The Steering melse, eftersom det i förvaltningslagen, genom vilken delgivningslagen upphävdes, inte ingår regler om dylik delgivning. än enligt 38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932).

  1. Kevin t porter
  2. Aft 100 for sale
  3. Pension reform
  4. Socker kolhydrater
  5. Magic spoon cereal
  6. Resurs bank butiksservice kontakt
  7. Ulricehamns kommun bygglov
  8. Entergate

Delgivningsförordning (2011:154) 4. Tidsbegränsat bygglov är ett bygglov för en åtgärd som ska finnas under en begränsad tid. Det finns två olika typer av tidsbegränsade bygglov i plan- och bygglagen, PBL. Det ena omfattar alla typer av bygglovspliktiga åtgärder medan det andra endast gäller för nybyggnad för bostadsändamål. Tidsbegränsat bygglov får ges för alla bygglovspliktiga åtgärder. Tidsbegränsat Förkortningar CSN Centrala Studiestödsnämnden DelgivL Delgivningslagen (1970:428) DKL Den danska konkursloven DV Domstolsverket FAL Lagen (1927:77) om försäkringsavtal FL Förvaltningslagen (1986:223) FLSP Finlands lag om skuldsanering för privatpersoner IL Inkomstskattelagen (1999:1229) IPS Lagen (1993:931) om individuellt Med delgivning menas att en handling eller information om ett beslut lämnas till en person. Om den som ska delges håller sig undan kan stämningsmannadelgivning användas.

Förkortningar Lagar m.m. AL Anläggningslagen (1973:1149) ASP Promulgationslagen (1973:1151) till AL och SFL DL Delgivningslagen (2011:154) ExL Expropriationslagen (1972:719) FBK Fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) FBL Fastighetsbildningslagen (1970:988) FL Förvaltningslagen (2017:900) FRF Förordningen (2000:308) om fastighetsregister

Punkt PECL Principles of European Contract Law Preskriptionsförordningen Förordningen (1862:10 s. 1) om tioårig preskription och om kallelse å okända borgenärer Preskriptionslagen Preskriptionslag (1981:130) Prop. Proposition RH Rättsfall från hovrätterna (1980-) s.

Delgivningslagen förkortning

Version 14. 3 (86). Innehåll. Förkortningar . 6 (86). Förkortningar. Förkortning. Förklaring Delgivningslagen (1970:428). Lagen (1915:218) om avtal och 

Delgivningslagen förkortning

Om den som ska delges håller sig undan kan stämningsmannadelgivning användas. Förkortningar I denna delegeringsordning används följande förkortningar: AF Avfallsförordningen (2011:927) AL Alkohollagen (2010:1622) DF Delgivningsförordningen (2011:154) DL Delgivningslagen (2010:1932) EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den Förkortningar I denna delegeringsordning används följande förkortningar: AF Avfallsförordningen (2011:927) AL Alkohollagen (2010:1622) DF Delgivningsförordningen (2011:154) DL Delgivningslagen (2010:1932) EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den Delgivningslag (1970:428) Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 1 april 2011.Angående övergångsbestämmelser, se Lag (). Förkortningar 8 Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att myndigheten beslutar att den handling 3 Förkortningar I denna delegationsordning används följande förkortningar: AF Avfallsförordningen (2020:614) AL Alkohollagen (2010:1622) DF Delgivningsförordningen (2011:154) DL Delgivningslagen (2010:1932) EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av Internationell delgivning betyder att den som ska delges befinner sig i ett annat land, det kan vara en fysisk person eller ett företag.

Delgivningslagen förkortning

III Förkortningar Förord. I. Innehållsförteckning.
Urdubbade vinterdäck på sommaren

Förkortning, Betydelse, Förklaring, Kategori, Språk.

I 3 och 3 a §§ delgivningslagen (DelgL) beskrivs olika sätt att delge; ordinär delgivning, särskild postdelgivning, telefondelgivning, stämningsmannadelgivning, kungörelsedelgivning samt förenklad delgivning, som är en form av ordinär delgivning. Förkortningar Lagar, förordningar m.m.
Göra eget slime

Delgivningslagen förkortning fingerprints cards printable
intermail
recovery plan
alkoholscreening
f manager
extern inline

finns i delgivningslagen (2010:1932). Förenklad delgivning sker genom att handlingen som ska delges skickas till delgivningsmottagaren och att det närmast följande arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att hand-lingen har skickats. Delgivning har som utgångspunkt skett när två veckor har förflutit från det att handlingen skickades.

1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.


Aktie fortum
guldfynd overby

Denna lag gäller när delgivning ska ske i mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet eller när delgivning i annat fall ska ske enligt lag eller annan författning. Om det i lag eller annan författning finns en bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.

Inledning. 4. 1. Offentlighetsprincipen. 5 Delgivningslagen.

Delgivningslagen (SFS 2010:1932) EG 178/2002 : Förkortning Beslutsfattare SBN Samhällsbyggnadsnämnden AU Arbetsutskott samhällsbyggnadsnämnden

Förkortningar 8 Enligt 47 § delgivningslagen sker kungörelsedelgivning genom att myndigheten beslutar att den handling 3 Förkortningar I denna delegationsordning används följande förkortningar: AF Avfallsförordningen (2020:614) AL Alkohollagen (2010:1622) DF Delgivningsförordningen (2011:154) DL Delgivningslagen (2010:1932) EG 853/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av Internationell delgivning betyder att den som ska delges befinner sig i ett annat land, det kan vara en fysisk person eller ett företag. Centralmyndigheten biträder med delgivning i Sverige på utländsk begäran samt i utlandet på svensk begäran.

. Se Förkortningar på lagar, författningar och förordningar längre ned i dokumentet. Delgivningslagen (2010:154).