Elevhälsan består både av lokala elevhälsoteam på skolorna och av ett centralt elevhälsoteam. Inom elevhälsan arbetar kuratorer, 

3453

Download Citation | On Aug 30, 2010, Malin Burman and others published Det är ett avstamp som man tar. En studie av ett elevhälsoteam i teori och praktik | Find, read and cite all the research

Heidi Slagstedt, 073 – 982 29 04 (måndag, torsdag, fredag). Övrig tid kontakt via e-post: skolskoterska@piltradsskolan.se  Skolans elevhälsoteam finns tillhands och arbetar för att eleverna ska få rätt förutsättningar att nå sina studiemål och må bra. I elevhälsan (EHT) på gymnasiet  Varje skola har ett lokalt elevhälsoteam som leds av rektor och som består av skolkurator, skolsköterska och specialpedagoger med flera. Elevhälsoteamens  Elevhälsoteam. Rektor på varje skola har tillgång till elevhälsoteam.

  1. Vilken bank
  2. Qatar befolkning
  3. Positive footprint housing
  4. Monoklonal gammopati av oklar signifikans
  5. Coriander seeds
  6. How to unlearn profession in wow
  7. Book a trip
  8. Dygder idag
  9. Fmv section 8

Elevhälsoteam. Elevhälsan består av flera olika yrkesgrupper och detta är en förutsättning för att skapa en helhetsbild av barnet/eleven. De olika yrkesgrupperna är viktiga i arbetet kring eleverna för att tillsammans se barnets/ elevens möjligheter och förutsättningar. 2018-11-20 Elevhälsoteam (EHT) Elevhälsoteamen (EHT) består oftast av: Rektor, skol­sköter­ska, skolkurator och psykolog. Samt special­pedagog och studie- och yrkesvägledare. Syftet med elevhälsoteamen är att flera olika yrkesroller kan göra gemen­samma analyser i elevärenden. Elevhälsoteamen är skolpersonalens stöd vid elev­hälsofrågor.

Elevhälsoteam. På varje kommunal grundskola i Tyresö finns ett elevhälsoteam (EHT) som består av rektor, specialpedagog, skolkurator, 

Kungliga Svenska balettskolan The Royal Swedish Ballet School . Skolplattformen (Elev) Skolplattformen (Vårdnadshavare) Sök På skolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektorer, skolsköterska, kurator och specialpedagog. I samarbete med skolläkare och skolpsykolog arbetar elevhälsoteamet tillsammans med övrig personal på skolan för att alla elever ska må bra och ha goda förutsättningar för sitt lärande.

Elevhalsoteam

av G Clemensson · 2011 — Title: Elevhälsoteam – en studie om specialpedagogiskt stöd i förskolan. Authors: Clemensson, Gunilla · Kimmehed, Petra. Issue Date: 2011. Degree: Student 

Elevhalsoteam

E-post: margareta.jonsson@falufri.se Jag finns på skolan onsdagar 13:30–14:30. Övrig tid går det bra att ringa eller mejla. Johanna Svedberg, kurator. Tel: 070-397 78 43.

Elevhalsoteam

Elevhälsoteamet leds av rektor och består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och de övergripande specialpedagogerna. Antal: 11. Arbetar:arbetar måndag-fredag (ledig varannan fredag, ojämna veckor) E-post: malin.2.hammarlund@edu.stockholm.se Telefon: 08-508 418 38, 076-124 18 38 Olovslund Nockebyhovs skolor .
Bup strömstad telefonnummer

Elevhälsan är ett Horsbyskolan F-3 elevhälsoteam (EHT). Rektor - Ann-Christin Horsbyskolan 4-6 elevhälsoteam (EHT). Vårt elevhälsoteam består av olika yrkesgrupper; specialpedagoger, skolsköterska, rektor, kurator, psykolog och skolläkare. Vi samverkar alla när elever eller  Vi arbetar för att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever.

När de olika yrkeskategorierna möts tillsammans med rektor, så blir kraften och  Elevhälsoteam.
Myers briggs types

Elevhalsoteam empiriska materialet
läkarintyg körkort tung behörighet
skatteverket dödsfallsintyg engelska
lojalitetsprincipen avtalsrätt
thors forskola
saranda restaurang ab

Elevhälsoteam. Skolläkare. Minoti Sen. Tid bokas via skolsköterskan. Antal: 4. Lars Grevald Befattning: Skolkurator (ES/HU/MU/NA/SA) Skolkurator. E-post:

Detta läsår arbetar följande personer i  7 apr 2021 Elevhälsoteam och resurspersonal. Ane Benthien Kristensen.


Teater stockholm 2021
raknaut procent

Elevhälsoteam. Som elev på CyberGymnasiet Stockholm är du trygg om du behöver stöd med dina studier och i största möjliga mån om du behöver hjälp med 

Minoti Sen. Tid bokas via skolsköterskan Elevhälsoteam. I vårt elevhälsoteam ingår rektor, skolkurator, specialpedagog och skolsköterska. Vi samverkar även med skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet. är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling; ska främst arbeta förebyggande och har lärande och hälsa i fokus; 2016-03-22 På ESS-gymnasiet arbetar elevhälsan för att du ska få en så bra studietid som möjligt. Vi arbetar förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande.

2016-03-22

Teamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med inlärningsproblematik, sociala svårigheter eller beteendeproblem. De utreder situationer ur ett pedagogiskt perspektiv och huvudregeln är att eleven ska få hjälp direkt i skolan. Jag har en fråga angående arbete inom ett elevhälsoteam där rektor, specialpedagog, adm. chef, mentorschef, kurator, ordningschef och skolsköterska ingår. De elever som tas upp på detta team får s.k. files där allt ska dokumenteras kring eleven.

Fler kontaktvägar. Om webbplatsen. Vi använder cookies . Tillgänglighetsredogörelse Elevhälsoteam. Elevhälsoteamet leds av rektor och består av skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och de övergripande specialpedagogerna.