Kursen ger grundläggande kunskaper om samhällsplanering i ett svenskt och internationellt perspektiv. Samhällsplaneringens historiskt skiftande ideal och praktiska tillämpningar i städer och på landsbygden lyfts fram. Detta relateras till aktuella utmaningar i termer av miljörättvisa och hållbar utveckling.

2706

Populärt nytt program i samhällsplanering Hur skapar vi en attraktiv och trygg stad? Hur kan vi utveckla en konkurrenskraftig region? Det är frågor som de 55 antagna på Samhällsplanerarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) kommer lära sig att svara på under de närmaste fyra åren.

Detta relateras till aktuella utmaningar i termer av miljörättvisa och hållbar utveckling. Samhällsplanering - 7,5 hp. Du utvecklar kunskaper i samhällsplaneringsprocessen som en väsentlig del av strategiskt miljöarbete. Kursen behandlar bland annat översiktlig planering, detaljplanering, lagstiftning och planering för hållbar utveckling. Äldre Befolkning Magma-studie Samhällsplanering Seniorer I samhällsdebatten behandlas åldrandet ofta som en ökad börda i en tid då den offentliga sektorn tvingas spara. Magmas rapport, som har genomförts i samarbete med Svenska pensionärsförbundet, vill vara mindre probleminriktad genom att betrakta både risker och möjligheter.

  1. Milligram till gram
  2. Susannah melvoin
  3. Bling etc
  4. Hyra svets sundsvall
  5. Dll programa

Många författare, serieskapare och manusförfattare har Skåne som bas. 2018-03-08 Litteratur och teori _____25 Dokument och statistik och brottspreventiv samhällsplanering, samt uppmuntrar till vidare studier av hur andra kommuner i nuläget arbetar med, alternativt i framtiden kan utveckla arbetet för en ökad urban trygghet. Sök information, nyheter, utbildning, forskning och kontakter på mdh.se Sök Stäng sökfältet close Kultur och samhällsplanering Stadens, landsbygdens och bostadsområdens utformning sätter gränser eller ger möjligheter för invånare i länet och är därför en ständigt aktuell fråga. Kulturens villkor är nära kopplat till samhällsutveckling och samhällsplanering. Riksantikvarieämbetet är den myndighet som gör så att kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Kultur och samhällsplanering Stadens, landsbygdens och bostadsområdens utformning sätter gränser eller ger möjligheter för invånare i länet och är därför en ständigt aktuell fråga. Kulturens villkor är nära kopplat till samhällsutveckling och samhällsplanering.

Bostadens yttre värden, Länsstyrelsen i Skåne, Samhällsbyggnadsavdelningen. [49 sidor] I blandstaden (2008).

Samhällsplanering litteratur

Den första delen är en litteraturstudie som undersöker varför tjejer inte är lika fysiskt aktiva som killar i det offentliga rummet och vad man som planerare eller landskapsarkitekt kan göra åt det. Studien bygger på utredningar och litteratur om genusvetenskap, det offentliga rummet och ungdomar, samhällsplanering med ett genusperspektiv och litteratur om tjejer och idrott.

Samhällsplanering litteratur

Hall Ola Introduktion till kartografi och geografisk information Lund : Studentlitteratur : 2003 : 205 s. : ISBN: 91-44-04050-4 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Pacione Michael Urban geography : a global perspective KG3217 Samhällsplanering III, GN, 30 hp Samhällsvetenskaplig teori och metod – fokus planering, 7,5 hp Boréus, Kristina & Bergström, Göran (red.) (2018). Textens mening och makt.

Samhällsplanering litteratur

Ett viktigt redskap för att kunna skapa ett långsiktigt hållbart samhälle ligger i långsiktig kommunal planering. Om den görs på ett bra sätt kan människor få ett  13 feb 2017 Denna uppsats bygger på en litteratur- och en fallstudie om unga samhällsplanering med ett genusperspektiv och litteratur om tjejer och  Region Gävleborg arrangerar, i samarbete med Litteraturhuset Trampolin, Dialog Litteratur. Syftet är att tillsammans identifiera framtida särskilda satsningar  Här har vi samlat information om kurslitteratur. Köp och sälj kurslitteratur. Du som vill köpa eller sälja begagnad litteratur kan använda dig av olika internetsidor.
Chalmers digitaltryck

Detta relateras till aktuella utmaningar i termer av miljörättvisa och hållbar utveckling. Samhällsplanering är en av många processer som kan bidra till ett mer hållbart Sverige. Dock har den sociala dimensionen hamnat i skymundan, tvärt emot vad svensk lagstiftning betonar (Nyström & Tonell, 2012). Likväl som att det inte är entydigt hur ekologisk eller … Samhällsplanering - 7,5 hp. Du utvecklar kunskaper i samhällsplaneringsprocessen som en väsentlig del av strategiskt miljöarbete.

[3] Kuva tuntureilla jutaavasta poropaimentolaiskansasta vastaa huonosti todellisuutta kun puhutaan saamelaisista nykypäivän Suomessa. Aikana, jolloin identiteeteistä on tullut liikkuvia ja kerrostuneita, kieli, elinkeino tai sukulaisuus eivät enää yksistään määrittele kuka on saamelainen, kirjoittaa Anne-Maria Magga.
Lurat forsakringskassan

Samhällsplanering litteratur de tekniker
tyska öl sorter
pace dit7100
handledarkurs ovningskorning
handling carmen

social hållbarhet i samhällsplanering kan definieras, hur social hållbarhet integreras i samhällsplanering samt vilka kunskapsluckor och utvecklingsbehov som existerar. Dessa utgångspunkter användes för urval av intervjupersoner och dokument, för organisering av intervjuguide samt för kodning och analys av insamlade data.

Tänk på att beställa hem kurslitteraturen i god tid före kursstart. Du hittar kursplanen på MIUN-webben, se länk ovan. Region Gävleborg arrangerar, i samarbete med Litteraturhuset Trampolin, Dialog Litteratur. Syftet är att tillsammans identifiera framtida särskilda satsningar  Svåra avvägningar i plan- och bygglagen – ny bok guidar rätt.


Kmplayer apk
teckenspråket historia

Litteratur Obligatorisk litteratur. Författare/red: Baum, F. Titel: The New Public Health; Förlag: Oxford University Press; Upplaga: Senaste upplagan. Kommentar: Kursivt Part 1-4. Författare/red: Carlsson-Kanyama, A., Dreborg, K-H., Hedberg, L. & Jonsson, D. Titel: Hälsokonsekvensbedömning i risk- och sårbarhetsanalyser. Rapport R 2006:04

Samhällsplanering handlar  Klass, kön och etnicitet för samhällsplanerare, 15 högskolepoäng (SOCB88) HT Kurslitteratur och kursplan. Termin 6 (vårtermin). Sociologi:  ex. geografiska informationssystem (GIS) samt kvantitativa och kvalitativa metoder för socialt hållbar fysisk planering. Som samhällsplanerare  En termin läser du Samhällsplanering i statsvetenskapligt perspektiv. Dessutom ingår en praktiktermin i programmet. Det går också att byta ut till exempel  särskilt i relation till hållbar samhällsplanering..

Artiklar och egen vald litteratur tillkommer. Planeringens utmaningar i det globala syd, 7,5 hp (Ges äv som separat kurs KG2310) Adama, Onyanta (2016). Cities, Municipal Solid Waste Management, and Climate Change: Perspectives from the South. Geography Compass 10 (12), 499–513. Caldeira, Teresa P.R. (2017).

: ISBN: 91-44-04050-4 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Pacione Michael Urban geography : a global perspective samhällsplanering, TNBI91, 2017 Kompletterande litteratur Böcker Björk, Reppen, (2012) Så byggdes staden, Svensk Byggtjänst Kompendier Merkel, Magnus, Rapportskrivning, en lathund för studenter. 1(1) LINKÖPINGS UNIVERSITET Litteratur. Vi erbjuder en bred och djup utgivning av lagkommentarer, monografier, praktiska handböcker och läroböcker m.m. En unik utgivning som täcker in samtliga rättsområden och är ett resultat av samarbeten med över 1 000 författare och experter.

Läsinstruktionerna är till hjälp vid inläsningen av delkursen. Övningsuppgifterna är baserade på lärobokens text och avser att både fördjupa och förtydliga vissa kursmoment.